Language

Close select language filters

View concept

Current version


AKADEMINIAI PASIEKIMAI
Language equivalents
Scope note
AUKŠTESNIS NEI STANDARTINIS TEORINIŲ ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ MOKĖJIMŲ AKADEMINIS LYGIS ARBA SĖKMĖ SIEKIANT UŽSIBRĖŽTO TIKSLO
Use for
AKADEMINĖ SĖKMĖ
MOKYKLINIAI PASIEKIMAI
MOKYMOSI PASIEKIMAI

A02.01
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.