Language

Close select language filters

View concept

Current version


VÄLJARBETEENDE
Language equivalents
Scope note

Hur människor faktiskt röstar.


Use for
VALBETEENDE

Används för att indexera frågor om vilken kandidat eller vilket parti som respondenterna röstade på i ett val, när de bestämde sig för vem de skulle rösta på, oavsett om det var kandidaten eller partiet som var mest avgörande för deras val, samt var de röstade.


H08.05.08
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.