Language

Close select language filters

View concept

Current version


ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV
Language equivalents
Scope note
ELEVER SOM HAR FYSISKA ELLER PSYKISKA NEDSÄTTNINGAR OCH/ELLER SOM HAR INLÄRNINGSPROBLEM ELLER KÄNSLOMÄSSIGA SVÅRIGHETER, OCH SOM DÄRFÖR BEHÖVER SÄRSKILT STÖD ELLER HJÄLPMEDEL FÖR ATT UPPNÅ UTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR.
Use for
LÅGPRESTERANDE ELEVER
ELEVER MED INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
ELEV MED INLÄRNINGSSVÅRIGHET

D15.15
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.