Language

Close select language filters

View concept

Current version


SPECIALUNDERVISNING
Language equivalents
Scope note
UTBILDNINGSPROGRAM OCH -STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH/ELLER SÄRSKILD BEGÅVNING, SOM HAR INTELLEKTUELLA, FYSISKA, KÄNSLOMÄSSIGA ELLER SOCIALA SÄRDRAG SOM GÖR ATT DERAS BEHOV INTE KAN TILLGODOSES INOM RAMEN FÖR DE NORMALA UTBILDNINGSPROGRAMMEN.
ANVÄND OM MÖJLIGT EN MER SPECIFIK TERM. BLANDA INTE IHOP DENNA TERM MED ”UTBILDNING FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV”.
E04.09
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.