Language

Close select language filters

View concept

Current version


UTBILDNING FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV
Language equivalents
Scope note

UTBILDNING FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV, DVS. ELEVER SOM ÄR FYSISKT ELLER PSYKISKT FUNKTIONSNEDSATTA OCH/ELLER HAR INLÄRNINGS- ELLER KÄNSLOMÄSSIGA SVÅRIGHETER, OCH DÄRFÖR BEHÖVER SÄRSKILD HJÄLP ELLER UTRUSTNING. 


Use for
STÖDUNDERVISNING

SKALL EJ SAMMANBLANDAS MED ”SPECIALUNDERVISNING” VILKET ÄR ETT VIDARE BEGREPP SOM ÄVEN INBEGRIPER UTBILDNING AV SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER.


E04.09.02
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.