Language

Close select language filters

View concept

Current version


INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
Language equivalents
Scope note
TILLSTÅND SOM KÄNNETECKNAS AV EN AVSEVÄRD SKILLNAD MELLAN EN INDIVIDS UPPLEVDA INTELLEKTUELLA NIVÅ OCH INDIVIDENS FÖRMÅGA ATT TILLÄGNA SIG NYA SPRÅKLIGA OCH KOGNITIVA FÖRMÅGOR. DESSA STÖRNINGAR KAN HA FYSIOLOGISKA ELLER PSYKOLOGISKA ORSAKER. VANLIGA UNDERTYPER ÄR DYSLEXI, DYSKALKYLI OCH DYSGRAFI.
Use for
INLÄRNINGSHANDIKAPP
INLÄRNINGSNEDSÄTTNINGAR

D14.01.02
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.