Language

Close select language filters

View concept

Current version


INDLÆRINGSHANDICAP
Language equivalents
Scope note
TILSTANDE DER ER KARAKTERISERET VED EN SIGNIFIKANT DISKREPANS MELLEM EN PERSONS OPFATTEDE NIVEAU AF INTELLIGENS OG DERES EVNE AT OPNÅ NYE SPROGLIGE OG COGNITIVE EVNER. DISSE LIDELSER KAN VÆRE ET RESULTAT AF ORGANISKE ELLER PSYKOLOGISKE TILSTANDE. RELATIVT ALMINDELIGE UNDERTYPER ER ORDBLINDHED, TALBLINDHED OG DYSGRAFI
Use for
INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

D14.01.02
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.