Language

Close select language filters

View concept

Current version


EVALUERING AV FERDIGHETER
Language equivalents
Scope note
EN EVALUERING AV EN PERSONS EVNER TIL Å UTFØRE VISSE FYSISKE ELLER INTELLEKTUELLE OPPGAVER. DENNE TERMEN KAN BRUKES I RELASJON TIL UFØRHET/SPESIELLE BEHOV ELLER ANDRE IKKE-AKADEMISKE BRUKERE (F.EKS I ARBEIDSLIVET)
Use for
FERDIGHETSVURDERING

SE "VURDERING AV UTDANNING" FOR AKADEMISK EVALUERING
E21.01
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.