View concept

Current version


SUORITYSKYVYN ARVIOINTI
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

ARVIOITAESSA HENKILÖN KYKYÄ SUORITTAA TIETTYJÄ FYYSISIÄ TAI ÄLYLLISIÄ TEHTÄVIÄ. TERMIÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ ESIM. TYÖELÄMÄÄN LIITTYEN TAI ERITYISTARPEITA/VAMMAISUUDEN ASTETTA ARVIOITAESSA.
KOULUTUKSELLISISSA YHTEYKSISSÄ KÄYTETÄÄN TERMEJÄ ”OPPILASARVIOINTI” TAI ”OPPIMISTULOSTESTIT”.
SKOS Concept

E21.01
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.

Funded By

ESRC
CESSDA

Related Resources

Connect With Us