Language

Close select language filters

View concept

Current version


HODNOCENÍ SCHOPNOSTÍ
Language equivalents
Scope note
HODNOCENÍ OSOBNÍ SCHOPNOSTI VYKONÁVAT URČITÝ TYP FYZICKÝCH ČI PSYCHICKÝCH ÚKOLŮ. TERMÍN JE URČEN POUZE PRO UŽITÍ MIMO AKADEMICKOU SFÉRU - PRO AKADEMICKÉ/ŠKOLSKÉ ZAMĚŘENÍ VYBERTE TERMÍN "HODNOCENÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ"
Use for
HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI
EVALUACE SCHOPNOSTÍ
HODNOCENÍ SCHOPNOSTI VYKONÁVAT ČINNOST

E21.01
Visual graph
It's getting crowded! Would you like to go fullscreen?
There are too many to visually represent for the selected concept.
A selection are shown below. To view the remainder, please visit the concept details page.

We're sorry, this feature is unavailable on your device.

Please view this page in a desktop browser to access our visual graph thesaurus.